“Veiledet egentrening med Redcord holder meg frisk  etter en bilulykke” 

Torstein Rønaas

“Redcord har gitt meg en ny hverdag!”

Hans Guthus