Med vår test i Redcord slynger kan vi avdekke svakheter, styrker og eventuelle sideforskjeller. Ut i fra dette kan vi tilpasse treningsprogram som er prestasjonsfremmende og skadeforebyggende.

Mange har tilbakevendende eller akutte skader og smerter som kommer av overarbeidet muskulatur og svakheter i muskelsamspillet. Vi ser det hos idrettsutøvere med ineffektiv kraftutvikling, mosjonister med belastningsskader, men også hos arbeidstakere med vonde rygger og stive skuldre.

Under vår testing kartlegger vi svakheter og kan gi deg svar på følgende:

  • Hvor god motorisk kontroll har du?
  • Hvor godt er muskelsamspillet og kraftutviklingen slik du trener i dag?
  • Ligger du i risikosonen for overbelastninger og skader?

Med spesialutviklede testprosedyrer og øvelser i Redcord slynger kan man:

  • Avdekke sideforskjeller og svakheter i muskelsamspill
  • Spesialtilpasse treningsprogram for å redusere svakheter i muskelkjedene
  • Sikre optimal kraftutvikling og riktig aktivering av stabiliseringsmuskulatur
  • Avlaste overbelastet muskulatur
  • Forhindre smerter, kramper og overbelastningsskader
  • Bedre muskelstyrke og -kontroll
  • Trene målrettet, funksjonelt og effektivt med høy overføringsverdi til sport/idrett

Etter testing i slyngene tilpasser vi prestasjonsfremmende og/eller skadeforebyggende treningsprogram. Vi kan hjelpe deg med å bedre din fysiske styrke og funksjon, optimalisere kraftutviklingen og samtidig unngå skader slik at du kan nå dine mål!

Ta kontakt med Redcord Clinic på tlf 67 53 40 60 eller clinic@redcord.com for å bestille time i dag.