You Can Do It! E. Ruud

Vær selvhjulpen og ta ansvar for egen helse.
Du er ikke avhengig av noen andre.