“Hadde det ikke vært for Redcord hadde ikke jeg vært i jobb i dag”, forteller stuer Kurt Haga til HMS Magasinet (5/13).

Kurt jobber for SAS Ground Handeling (SGH) på Gardermoen, som i flere år har samarbeidet med Redcord Bedrift. Ordningen innebærer at fysioterapeuter fra Redcord er på plass på arbeidsplassen, og er en del av en langsiktighet i det forebyggende sykefraværsarbeidet. Investeringen har resultert i fornøyde ansatte og store summer spart på lavere sykefravær.

Klikk her for å laste ned hele artikkelen som PDF (med tillatelse fra HMS Magasinet)
HMS Magasinet fulgte fysioterapeut Henrik Pay en dag på jobb i Redcord Bedrift blant bagasjestuerne i SGH. Stuerne har tunge jobber med stor fysisk belastning, noe som fort kan føre til overbelastningsskader og mange sykefraværsdager. Etter at samarbeidet med Redcord Bedrift startet for åtte år siden har de klart å få flere sykemeldte tilbake i jobb og ikke minst forebygget sykefravær hos friske arbeidstakere. Ordningen inkluderer kartlegging og behandling av de ansatte på arbeidsplassen, samt veiledning, oppfølging og egentrening i arbeidstiden.

Les mer om Redcord Bedrift her