Hva hadde skjedd med dem i disse årene?

En oppfølging i september 2014 av alle disse 25 pasientene viste at 21 hadde klart seg uten tilbakefall som krevet nye behandling . De var alle opplært til egentrening i Redcords slyngesystem som de fleste gjennomførte regelmessig. I MST-rapport 1/2013, ”Et muskel- og skjelettregnskap” viser at ca 70 % av pasienter med rygg og nakkeplager får tilbakefall i løpet av ett til to år, så langtidseffekten for pasienter som følger Neurac Pasientløp er meget oppmuntrende.

Les mer om langtidsefekten og andre omtaler her.