Vi behandler de fleste hofte- og bekkenplager. Eksempler på slike plager kan være:

  • Hofteplager
  • Bekkenplager
  • Lyskeplager
  • “Bekkenløsning” (plager i forbindelse med graviditet, etter fødsel)
  • Følelse av lite stabilitet rundt bekken/hofter
  • Fort sliten av å sitte eller stå
  • Vondt i musklene rundt hofte/bekken (triggerpunkter)
  • Vansker med kontakt bekkenbunnsmuskulatur
DSC02501

Ryggen og bekkenet er ”kjernen” for all stabilitet i kroppen. Riktig muskelsamspill er viktig for å kunne ha god funksjon. Støttemuskulaturen som skal holde bekkenet stabilt må jobbe i samsvar med de større musklene som brukes ved bevegelse av ryggen og hoftene. Neurac slyngebehandling utfordrer samspillet mellom den indre stabiliseringsmuskulaturen og de ytre bevegelsesmusklene for å bedre stabiliteten og funksjonen i bekkenet.

Bekken- og ryggplager er en av de hyppigste årsakene til sykemelding hos gravide. Ved graviditet påvirker hormonene bekkenet slik at leddbåndene blir mer fleksible og belastningen på stabiliseringsmuskulaturen økes. Jo tidligere man kommer i gang med forebyggende slyngetrening jo bedre er muligheten til å unngå bekkenplager under svangerskapet.

Neurac slyngebehandling for bekkenplager og bekkenløsning
Bekkenet består av 3 ledd: et ledd foran (symfysen) og to bak (iliosacralleddene). Bekkenplager kan sette seg ensidig, tosidig eller i alle 3 leddene på en gang. Ved graviditet påvirker hormonene bekkenet slik at leddbåndene blir mer fleksible. Det blir derfor stilt ytterligere krav til muskulaturen som skal stabilisere bekkenet i denne perioden. Dersom muskulaturen ikke fungerer optimalt kan pasienten være utsatt for feilbelastning/overbelastning, noe som kan resultere i smerter fra leddbånd, leddkapsler, sener eller muskler.

Overbelastning av symfysen kan gi smerter i lysken og noen ganger litt nedover på innsiden av lårene, mens overbelastning av iliosacralleddene gir smerter på baksiden av bekkenet og gjerne litt nedover i lårene. Bekkensmerter blir gjerne fremprovosert av å ligge lenge, sitte lenge eller gå lenge. Ofte kan det være vanskelig å finne gode hvilestillinger.

Behandling av hofte og lyskeplager med Neurac slyngebehandling
Kroniske smerter i lyske- og hofteregionen er veldig vanlige. Årsakene til plagene kan være mange, alt fra lokale slitasjeforandringer til overbelastning ved fysisk aktivitet. Symptomene er ofte diffuse og ukarakteristiske, gjerne med plager i flere områder samtidig. I mange tilfeller vil overbelastning av muskulaturen i området føre til dannelse av ømme punkter i musklene (”trigger points”) som kan gi en opplevelse av smerte i lysken eller hoftepartiet. Neurac slyngebehandling innebærer tester som kan avdekke ubalanser i muskelsamspillet slik at man kan sette i gang behandlingstiltak for å rette på eventuelle svakheter.

I mange tilfeller vil overbelastning av muskulaturen føre til dannelse av ømme punkter i musklene (”trigger points”) som kan gi en opplevelse av smerte i lysken eller hoftepartiet. Den type smerte kalles for ”referred pain” (overført smerte). Ved kortvarige lidelser kan disse lokale smertepunktene ofte behandles med godt resultat og den overførte smerten vil opphøre. Ved langvarige plager vil muskulaturen gradvis svekkes og den vil da ikke tåle belastning like godt som før. I slike tilfeller er det vanskeligere å bli kvitt de lokale ømhetspunktene og således den overførte smerten.

Slyngebehandling utfordrer samspillet mellom den indre stabiliseringsmuskulaturen og de ytre bevegelsesmusklene. Behandlingen gjøres ved å bruke strikkhjelp (for at det skal bli passelig tungt og smertefritt), for så å gradvis gjøre øvelsen tyngre. Hensikten er å bedre stabiliteten og funksjonen i bekkenet. All behandling og øvelser skal være smertefrie og tilpasset den enkelte pasient. I løpet av behandlingen med Neurac-metoden igangsettes det gradvis opptrening etter spesialtilpasset trenings for den enkelte pasient. Dette leder så videre til egentrening for å sikre en langvarig effekt av behandlingen.

Det er gjort en studie som har vist at stabiliseringsøvelser som er lagt inn som del av et større behandlingsopplegg kan ha god effekt for kvinner med bekkenplager. I denne studien ble det benyttet øvelser i Redcord slyngesystem. Du kan lese om forskning som er blitt gjort med Redcord slynger her. 

Vi tilbyr også gruppetrening for gravide/ etter fødsel. Les mer her. 

Timebestilling:
Tlf: 67534060
Epost: clinic@redcord.com