«Etter bare 5 min var jeg et helt annet menneske». «Denne her følelsen har jeg ikke hatt på 4 år, en fantastisk følelse». Lytt til Hanne Marte fortelle om trafikkulykken og hvordan Neurac Behandling har hjulpet hennes nakkeplager: http://bit.ly/2O35KXo(Om Neurac behandling fra 47:35 min)

Har du nakkeplager som ikke gir seg?
Book time på www.redcordclinic.no (alle våre terapeuter har god kompetanse på nakke).

Har du noen av disse symptomene? 

 • Stivhet i nakken
 • Tungt å “holde hodet oppe”
 • Vansker å finne hvilestilling
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Kvalme
 • Vondt rundt øynene og/eller i pannen
 • Vondt rundt ørene
 • Smerter ut i skuldrene eller armene

Nakkeplager/ Stiv nakke / Hodepine / Nakkesleng (“Whiplash”)

Nakkesmerter forekommer hos 30-50% av den voksne befolkning i løpet av et år. Normal funksjon i nakken tilsier et godt samspill mellom indre støttemuskulatur (stabiliseringsmuskulatur) og ytre bevegelsesmuskler. Skader, akutte smerter eller lang tids smerte og/eller inaktivitet kan skape en ubalanse mellom ytre og indre muskulatur i nakken. Det ytre muskelsystemet vil ofte ta over den stabiliserende rollen til de indre musklene og blir derfor gjerne overbelastet, stive og smertefulle. Dette kan gi symptomer som hodeverk, svimmelhet, kvalme m.m.

Redcord Clinic behandler de fleste nakkeplager, eks. på betegnelser er:

 • Stiv nakke/ kink
 • Hodepine
 • Prolaps
 • Nakkesleng/Whiplash
 • Artrose/slitasje

Hvorfor velge Neurac slyngebehandling når du har nakkesmerter?

 • Få hjelp til å aktivere den indre stabiliseringsmuskulaturen
 • Bli kvitt spenninger
 • Lær hvordan du kan trene for å vedlikeholde god funksjon

Målet ved Neurac slyngebehandling er å aktivere og styrke den indre stabiliseringsmuskulaturen og gjenopprette det normale muskelsamspillet. Normal funksjon i nakken tilsier et godt samspill mellom indre støttemuskulatur (stabiliseringsmuskulatur) og ytre bevegelsesmuskler. Ved lang tids smerte og/eller inaktivitet kan dette samspillet settes ut av funksjon. Det kan også settes ut av funksjon ved akutte smerter eller skader, men normaliseres som regel igjen når smertene har gått over.

Nyere forskning viser at smerte kan medføre at signalstrømmen fra hjernen til støttemuskulaturen reduseres og at det oppstår en ubalanse mellom ytre og indre muskulatur i nakken. Det ytre muskelsystemet prøver da å ta over den stabiliserende rollen til de indre musklene og blir derfor gjerne overbelastet. Dette kan føre til at de ytre musklene blir smertefulle og etter hvert svake. Denne ”onde sirkelen” kan så lede til symptomer som hodeverk, svimmelhet, kvalme, etc.

Når kan du forvente effekt av behandlingen? 

Neurac slyngebehandling tilstreber å få normalisert signalføringen til den indre stabiliseringsmuskulaturen og å gjenopprette det muskulære samarbeidet med de ytre musklene. Noen ganger ser vi en umiddelbar effekt av denne behandlingsformen. Dette muliggjør en rask igangsetting av et spesialtilpasset treningsopplegg som rettes mot opptrening av styrke, utholdenhet og nevromuskulær kontroll. Selv om pasienten ikke skulle oppleve en umiddelbar effekt av Neurac-behandlingen, tilrettelegges det for et strukturert egentrening som pasienten skal følge over tid. Denne treningen utføres i Redcord slynger på klinikk, i treningsstudio eller hjemme.

dsc03444

Bestill time her. 

Tlf: 67534060
Epost: clinic@redcord.com