Hva er Neurac?

Neurac metoden er basert på vitenskapelige studier og forskning samt veletablerte prinsipper for behandling og rehabilitering av muskel- og skjelettplager. Neurac slyngebehandling gjenoppretter normal muskelfunksjon gjennom nevromuskulær stimulering og korrigerende treningsøvelser.

Behandlingsmetoden bygger på fire grunnelementer:

1. Kroppsvektbærende øvelser i Redcord slynger
2. Kontrollert vibrasjon påført utvalgte deler av kroppen
3. Gradvis økende belastning
4. Smertefri behandling og bevegelser

Målet med Neurac-behandlingen er å gjenopprette smertefrie bevegelsesmønstre og forbedre muskelfunksjonen. Neurac-behandling utfordrer muskelsamspillet og fokuserer på årsaken bak problemene, ikke bare symptomene.

Se video fra Neurac behandling her:

Redcord behandlingsutstyr
Neurac-behandlingen består av spesialutviklede øvelser og teknikker i Redcord slynger. Redcord Workstation Professional er løsningen for kunne tilby Neurac-behandling. Les mer om Redcord behandlingsutstyr her.

Mange års forskning, utvikling og klinisk erfaring danner grunnlaget for behandlingsmetoden og våre kurs. Neurac® har blitt utviklet gjennom erfaringsutveksling mellom behandlere og forskere over hele verden. Inkorporering av ny, relevant forskning og kontinuerlig videreutvikling gjør behandlingskursene våre etterspurt i over hele verden.

 

Copyright Redcord Clinic 2014