Neurac slyngebehandling gjenoppretter normal muskelfunksjon gjennom nevromuskulær stimulering og korrigerende treningsøvelser. 24 pasienter på Redcord Clinic formidlet sine brukerhistorier på Redcords nettsider for 4-6 år siden. Dette var et utvalg av pasienter som hadde hatt betydelige plager og som hadde fått så god effekt av Neuracbehandlingen at de gjerne ville dele sine erfaringer. Det var fysioterapeutene på Redcord Clinic som foreslo utvalget av de pasientene som formidlet sine brukerhistorier. Nå ønsket vi å få vite hvordan det hadde gått md dem.

Les mer om  langtidseffekten for pasienter her.  I rapporten får du en  kortfattet beskrivelse av elementene i Neurac Pasientløp, fokus på metodeutvikling som kan fremme langtidseffekt, nøkkelinformasjon og litt om personlig helsegevinst – samfunnsøkonomisk effekt.

“Slapp operasjon og har unngått sykefravær”

Redcord-trening 2-3 ganger i uken holder meg på bena. Jeg har kun hatt 4 lettere tilbakefall i løpet av de 6 årene siden behandlingen på Redcord Clinic ble avsluttet og har unngått sykefravær.

Anne Kristine Eide Østli (56)
Tlf: 99 64 56 72. E-post: annek.oestli@gmail.com
Første intervju april 2008, andre september 2014

 

“Fremdeles like bra og har ikke hatt tilbakefall”

Jeg er fremdeles like bra. Jeg trener regelmessig med Redcord og har ikke hatt tilbakefall på de 4 årene etter behandlingen.

Bernt Einersen (65)
Tlf: 90 74 69 82. E-post: ei@conceptor.no
Første intervju desember. 2010, andre sepember. 2014

 

“Vesentlig forbedringer og gikk Birkebeinrennet i 2013!”

Jeg har opplevd vesentlig forbedring med lite smerter, god funksjon og langt bedre livskvalitet. Har ikke hatt tilbakefall som har krevet ny behandling og har vært i jobb som selvstendig næringsdrivende. Eneste som ikke fungerer 100 % er nakken.

Bård Jørgen Høiness (76)
Tlf: 90 69 14 65. E-post: hoiness@polifiber.no
Første intervju desember 2010, andre september 2014

 

“Redcord er inkludert i min hverdag og jeg har ikke hatt tilbakefall”

Redcord er inkludert i min hverdag. Jeg er fortsatt smertefri og har ikke hatt tilbakefall etter avsluttet behandling for 6 år siden.

Carl Christian Gilhuus-Moe
Tlf: 91 798 00. E-post: ccgmoe@neomed.net
Første intervju desember 2010, andre september 2014