Gunhild Bjørdal (46)
Telf.: 99 1074 88
Epost: blakholo@online.no
Første intervju juni 2009, andre intervju september 2014

  • Nakkeplager helt fra 1991. Nakkesleng etter hopp og fall i snøskavl
  • Smerter, svimmelhet, kvalme. Søvnløs og mistet all energi
  • Delvis sykmeldt, delvis 75 % stilling
  • Prøvet ulike behandlingsmetoder uten god effekt
  • Kom til Redcord Clinic i år 2000 og opplevde endelig gjennombrudd i behandlingen
  • 5 behandlinger. God effekt fulgt opp med egentrening i Redcord hjemme
  • Jobber igjen 100 % har god fysisk form samt drive et sosialt og aktivt liv

Det er godt å kunne leve et godt og aktivt arbeids- og friluftsliv igjen
“Mine plager oppsto i 1991 da jeg hoppet på telemarkski og falt inn i en snøskavl. Hodet ble kastet bakover og jeg fikk en typisk nakkeslengskade. Etter ulykken fikk jeg mye vondt i nakken, følte svimmelhet og kvalme. Jeg ble trøtt og sliten og det ble vondt videre ut i kroppen. Jeg er av natur et meget aktivt og friluftsglad menneske, men plagene gjorde at jeg mistet alt overskudd, ble sykemeldt i perioder og gikk ned til 75 % stilling. Jeg måtte hvile mye, slet med søvnløshet og måtte begrense sosial aktivitet og turliv. I flere år gikk jeg til manuellterapi, psykomotorisk behandling og akupunktur. Ikke før jeg fikk det som senere skulle videreutvikles til å bli Neurac behandling første gang i 2000, opplevde jeg noen gjennombrudd i behandlingen.

Etter to behandlinger et år senere, skjedde det store gjennombruddet. Jeg følte meg så lettet at jeg dagen etter den andre behandlingen gikk ut på en 5 mils skitur. Den gode effekten ble fulgt opp av regelmessig egentrening med Redcord og resultatene har gjort at jeg har fortsatt med dette gjennom 8 år. Nå jobber jeg 100 – 120 %, føler meg i god fysisk form og kan drive et sosialt og aktivt liv.”  Gunhild Bjørdal, juni 2009

Status 5 år etter: Kan fortsatt leve et aktivt liv og være i full jobb

“Redcordtrening hjemme bidrar vesentlig at jeg fortsatt kan leve et aktivt liv og være i full jobb, til tross for de store nakkeplager jeg hadde tidligere. Det er nå 9 år siden jeg har vært sykmeldt grunnet mine nakkeplager.”