Monica Lauritzen (38)
Telefon: 92 06 03 80
E-post: molaurit@online.no
Første intervju januar 2010, andre intervju september 2014

  • 100 % sykmeldt og uføretrygdet etter en kollisjon som 20 åring
  • Nakkeslengen førte til 13 år utenfor arbeidslivet
  • Prøvd ulike behandlinger, men ble aldri bra. Uføretrygdet siste to år før Redcord
  • Anbefalt Redcord januar 2009. Fikk god forklaring på metoden og smertefri behandling
  • 7 behandlinger og veiledet egentrening. Slapp nakkekrave og smertestillende
  • Funksjonsevne vesentlig forbedret. Trener regelmessig med Redcord
  • Føler overskudd og kan leve et normalt og aktivt liv. Startet med hjemmekontor

“Jeg ble 100 % sykemeldt og uføretrygdet etter en kollisjon som 20 åring (1996). Nakkeslengen førte til 13 år utenfor arbeidslivet. I løpet av disse årene har jeg prøvd mye forskjellig behandling, men jeg ble aldri bra. Jeg har brukt mye smertestillende.

Jeg ble anbefalt Redcord Clinic, ble tatt på alvor og fikk god forklaring på Neurac metoden. Behandleren var dyktig og behandlingen med Redcord Stimula var smertefri. Jeg fikk god motivasjon og veiledning til egentrening.

Etter 3 behandlinger var jeg blitt så bra at kunne fly til Kina. Nakkekraven og smertestillende trengte jeg ikke lenger. Første behandling var i februar 2009, og jeg har hatt 6-7 behandlinger. Tilbakefall har jeg ikke opplevd og jeg trener regelmessig med Redcord hjemme og hos fysioterapeut

Min funksjonsevne har forbedret seg voldsomt. Jeg føler overskudd, kan leve et normalt og aktivt liv. Jeg har startet som selvstendig arbeidsgiver og ser i første omgang frem til å klare å jobbe 50%.” Monica Lauritzen, september 2014

 

Status 5 år etter: “Var 100 % sykmeldt og ufør. Er nå helt ute av NAV-systemet”

“Jeg lever som i en drøm og må klype meg i armen for å sjekke at det er sant. At jeg etter så mange år med plager, ble tilnærmet bra og at jeg 4 år etter behandlingen fortsatt lever et godt og aktivt liv. Fra 13 år utenfor arbeidslivet arbeider jeg nå som selvstendig næringsdrivende.”