Fordeler med nye funksjoner på Redcord Stimula+

  • Muskelaktivering
    Vibrasjon kan øke muskelaktivering og er dokumentert mest effektivt i frekvensområdet 30-50 Hz. Redcord Stimula+ muliggjør nå disse vibrasjonsfrekvensene på alle apparatets energinivåer.
  • Smertetilstander
    Påvirkning av smerte viser best effekt ved bruk av høyere vibrasjonsfrekvenser. Redcord Stimula+ har et bredere spekter av høyere frekvenser med ulike energinivåer. Dette gir behandleren flere og bedre muligheter innen smertebehandling.
  • Tilfeldig vibrasjonsmønster (Random funksjon)
    Det nevromuskulære systemet kan over tid adaptere og tilvenne seg proprioseptiv input, som for eksempel vibrasjon. Dette kan føre til redusert effekt av vibrasjonsstimulering. Et tilfeldig vibrasjonsmønster (random funksjon) med uforutsigbar og varierende vibrasjon gjør det vanskeligere for det nevromuskulære system å «venne seg til» stimuleringen. Redcord Stimula+ har nå flere programmer og muligheter for å tilføre tilfeldige vibrasjonsmønster med ulikt energinivå og ulike frekvensområder.

Les mer om Redcord Stimula+ her