Workshop’en dekker temaer som bla:

 • Neurac-behandling i rehabilitering
 • Pasientkategorier og funksjonssvekkelser
 • Kliniske utfordringer
 • Nevral plastisitet
 • Kliniske undersøkelser
 • Funksjonsforbedrende øvelser
Neurac Behandling


Krav til deltagelse:
Deltakere må ha fullført Neurac 1 kurs.
Neurac Nevrologi Workshop fokuserer på hvordan Neurac behandlingsteknikker kan tilpasses forskjellige kliniske utfordringer og hvordan Redcord kan brukes som verktøy i funksjonelle øvelser for denne type pasienter.

Pasientkategorier vil hovedsakelig være:

   • ryggmargsskader
   • multitraumer
   • multippel sklerose
   • polynevropati
   • Guillian-Barrés syndrom og slag
Gå til kurspåmelding

Kurskalender og Priser

Neurac Behandling

Workshopen er utviklet i samarbeid med fysioterapeuter ved Sunnaas sykehus HF.

Les hva disse behandlerne mener om det siste Nevrologi kurset som ble holdt på Redcord Clinic 12 februar 2016:

 • Fordelene med Redcord som trenings verktøy, er at den kan brukes av alle uansett alder og treningstilstand
 • Neurac metoden er effektiv og gir raske resultater
 • Kan enkelt tilpasses pasientens funksjon

Hva likte du best med kurset?

 • Jeg likte at det var veldig relevant i forhold til de pasientene jeg har, god anvendelse
 • Praktisk undervisning og trening under kurset
 • Jeg likte best de praktiske måtene å benytte slynger for nevro-pasienter