Workshop’en ble for første gang holdt 11. – 12. juni på Guangdong Work Injury Rehabilitation Hospital i Guanzhou provinsen i Kina. Nå er workshop’en satt opp på kursplanen i Norge.

Ønsker du å delta på workshop’en kan du melde deg på her

Workshop’en fokuserer på hvordan Neurac behandlingsteknikker kan tilpasses forskjellige kliniske utfordringer og hvordan Redcord kan brukes som verktøy i fuksjonelle øvelser for denne type pasienter. Pasientkategorier vil hovedsakelig være ryggmargsskader, multitraumer, multippel sklerose, polynevropati, Guillian-Barrés syndrom og slag.

Workshop’en dekker temaer som f.eks:

  • Neurac-behandling i rehabilitering
  • Pasientkategorier og fuksjonssvekkelser
  • Kliniske utfordringer
  • Neural plastisitet
  • Kliniske undersøkelser
  • Funksjonsforbedrende øvelser

Ønsker du mer informasjon om workshop’en kontakt oss på redcord@redcord.com