Redcord er en norsk kompetansebedrift som er utviklet i nært samarbeid med ledende fysioterapeuter og fysikalske medisinere. Vår metodikk ble etablert i 1991, og den bygger på Neurac (nevromuskulær aktivering), som er en helt unik behandlingsmetode.

Neurac er en behandlings- og treningsform som bygger på vitenskapelige studier, og som har dokumentert effekt på muskel- og skjelettplager. Vår behandlingsmetodikk legger vekt på individuell tilpasning, og den kan vise til umiddelbar resultater for pasienter i alle aldre. Metodikken har også vist seg å være nyttig og prestasjonsfremmende for så vel mosjonister som toppidrettsutøvere.

Basert på metodikken har Redcord i tillegg utviklet en rekke behandlings- og treningsutstyr, med vekt på slyngetrening. Våre behandlere holder en rekke kurs, for både trenere, utøvere og behandlere. I tillegg videreutvikler vi kontinuerlig behandlingsmetodene ved kompetansesenteret vårt, Redcord Clinic i Oslo (Høvik). Klinikken står sentralt i utviklingen av konseptet og jobber med individuell rehabilitering, trening og oppfølging.

Redcord er i sterk internasjonal vekst. Vi har datterselskap i Tyskland, har distributører i over 30 land, og brukes i mer enn 40 land over hele verden