2012
Redcord Stimula lanseres på nytt i utvalgte markeder internasjonalt.
Samarbeidsavtale inngås med Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet og Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt for å undersøke mekanismen bak en erfaringsdokumentert smertelindring med bruk av Neurac behandling inkludert vibrasjonsapparatet Redcord Stimula. Fokus er på å identifisere mulige kortikale mekanismer bak bedringen.

2011
Selskapet implementerer ny marketing strategi basert på kommunikasjon til tre segmenter; Redcord Medical, Redcord Active og Redcord Sport. Nye websider lanseres og systematisk arbeid med sosiale medier iverksettes.
Kursporteføljen for Neurac revideres og fornyes og ny kursmodell med nye kurs lanseres. Systematisering av Neurac testprosedyrer integreres i Neurac 2 kursene.
Nye kurs for Redcord Active ferdigstilles.
Redcord Stimula ferdigstilles med utvidede funksjoner og forbedringer etter 4 års kontinuerlig produktutvikling. Foreløpig informasjon fra den andre studien av Deborah Falla ved bruk av Neurac metoden med Redcord Stimula viser positive og signifikante resultater på effekt.
Studie igangsettes med utarbeidelse og uttesting av en behandlingsstruktur for å se om den raske effekten (responsen) som ofte oppnås med Neurac med Redcord Stimula kan gi grunnlag standardiserte behandlingsforløp. Studie gjennomføres med offentlig støtte.

2010
Strategisk beslutning tas om å etablere tre hovedsegmenter for kommunikasjonsformål; Redcord Medical, Redcord Active og Redcord Sport. Det igangsettes utarbeidelse av tilpasset kommunikasjon, produktpakker og kurs knyttet til det enkelte segment.
Den første studien av Neurac metoden med Redcord Stimula utarbeidet av Deborah Falla blir publisert. Studien viser signifikant positiv effekt ved bruk av Neurac metoden og Redcord Stimula. Studie nummer to igangsettes høsten 2010.

2009
Selskapets strategiske valg og retning blir grundig gjennomgått og vurdert. Restrukturering av selskapet blir iverksatt.
Neurac artikkel utarbeidet av Gitle Kirkesola blir publisert i Fysioterapeuten i desember.

2008
I oktober overtar Eirik Lynghaug etter Karl Rødland som selskapets administrerende direktør.
Selskapet velger nytt styre i desember.

2007
Nordisk Terapi AS skifter navn til Redcord AS og produktnavnet TerapiMaster erstattes av Redcord. S-E-T kursrekken erstattes av nye Neurac kurs. Det eksporteres Redcord produkter og holdes fagkurs for fysioterapeuter i 20 land. Største eksportmarket er Japan
Etter to års utvikling og testing, lanseres den patenterte Redcord Stimula som øker effekten av Neurac metoden. Neurac behandling med Redcord Stimula gir oppsiktsvekkende resultater og studier av metoden iverksettes ved universiteter i flere land. Den patenterte Redcord Mini lanseres.

2005
Redcord Clinic etableres som Redcords første klinikk på Lysaker. Klinikkens formål er å være selskapets kompetansesenter for fagutvikling og kurs. Redcord Clinic spesialiseres i Neurac behandling av pasienter med krevende muskel-/skjelettplager.

2004
Neuromuscular Reactivation, senere Neuromuscular Activation, begge forkortet Neurac, etableres som begrep og defineres som en teknikk innenfor S-E-T. Neurac teknikkene integreres som en del av S-E-T fordypningskurs.
Neurac metoden (Nevromuskulær Aktivering) utvikles under ledelse av fysioterapeut, MT og fagsjef Gitle Kirkesola. Metoden blir til gjennom flere års kontinuerlig registrering av klinisk erfaring, forskning og studier. Denne nye metoden viser at det er mulig å oppnå umiddelbar effekt i behandlingen av rygg-, nakke- og skulderplager.

2003
Lansering av Redcord Trainer med instruksjonsmateriell for hjemmetrening. Salg starter gjennom sportsforretninger i Sport 1 og G-Sport forretninger.
Prinsipper for nevromuskulær trening med Redcord utvikles gradvis for flere øvelser og kroppsområder. Tema på update-seminar for S-E-T terapeuter: Maximal Neuromuscular Recruitment (forløper til Neurac).

2002
Karl Rødland overtar etter Petter Planke som selskapets administrerende direktør.
S-E-T Kompetanse etableres som et eget forretningsområdet for å ivareta videre konseptutvikling og kompetanseformidling. Det utarbeides et program for sertifisering av S-E-T Kursholdere i Norge og utlandet.
Første pasient med «Neurac-resultat» (kursdeltager med skulderskade siden fødsel) blir behandlet av Gitle Kirkesola på kurs i Alta. Etter dette begynner Gitle å demonstrere hvordan effekten kan oppnås på skulderlidelser med «push-up plus» på S-E-T fordypningskurs.
Datterselskap etableres i Tyskland og Sverige

2001
Fysioterapeut S-E-T ordningen etableres for å kvalitetssikre og bidra til videreutvikling av
S-E-T – behandling. Studier med anvendelse av Redcord publiseres blant annet i Spine og nye studier igangsettes. Effekten av slyngebehandling er god både på kort og lang sikt.

1999
Behandling og trening med Redcord (TerapiMaster) systematiseres gjennom konseptet S-E-T – Sling Exercise Therapy og får meget god mottagelse i fagmiljøer for fysioterapi. Det etableres faggrupper som bistår i den videre kurs- og fagutviklingen.

1998
Introduksjon av dataprogrammet TerapiMaster Praxis for valg, redigering og utskrift av personlige treningsprogram. Første dataprogram med øvelser presentert i progresjoner og protokoller.

1996
Arbeidet starter med utvikling av kursstige for fysioterapeuter. Samarbeidsavtaler inngås med eksterne kursholdere som deltar i kursutviklingen.

1994
TerapiMaster arbeidsstasjon for fysikalsk behandling introduseres, blant annet med Glidende Takoppheng.

1993
Firmaet skiftet navn til Nordisk Terapi og produktet til TerapiMaster. Det satses mer på utvikling av utstyr og metode som et effektivt hjelpemiddel for fysikalsk behandling.
Første studie igangsettes for undersøkelse av effekt av hjemmetrening med TerapiMaster.

1992
Fokus det første hele driftsåret er treningsmarkedet,som navnet TrimMaster viser. Fysioterapeuter får raskt øynene opp for slyngenes muligheter som hjelpemiddel i behandling og kommer med ideer til videreutvikling. Den første eksporten kommer i gang.

1991
Redcord AS etableres under navnet TrimMaster av Petter, Grete og Tore Planke. Byggmester og tidligere turner Kåre Mosberg var oppfinneren av det patenterte apparatet. Da Petter Planke grunnla selskapet hadde han vært plaget med gjentatte akutte ryggproblemer i over 20 år. Etter kontakt med fysioterapeuter på Sentrum Fysikalske i Asker og med overlege Odd Kogstad ved Aust-Agder Sentralsykehus, så han potensialet i oppfinnelsen både som et verktøy i fysikalsk behandling og som et treningsapparat i hjemmet for å forebygge ryggproblemer og unngå tilbakevirkende plager. Petter Planke er et levende bevis på at treningen virker, hans rygg er sterk og helt uten plager. Tore Planke har hele tiden vært ansvarlig for teknisk utvikling og selskapets patenter.