• Muliggjør presise rotasjonsbevegelser
  • Større utvalg av øvelser og variasjoner på alle vanskelighetsnivå
  • To trinser gir anatomisk og teknisk riktig utførelse
  • Idrettsspesifikke øvelser med høy overføringsverdi til idretten
  • Funksjonelle, prestasjonsforbedrende øvelser
  • Øker kravene til muskulær kontroll
  • Sikrer lik vektbelastning, f.eks. lik belastning på skadet og frisk side i rehabilitering