“Samarbeidet med Redcord utvilsomt bidrar til mindre fravær i bedriften. Det sparer de ansatte for å bruke tid på å oppsøke ekstern hjelp, og vi får lavere sykefravær.

Tilstedeværelsen bidrar også til høyere trivsel fordi medarbeidere føler seg prioritert, sett og hjulpet ved behov. Høy trivsel bidrar igjen til lavt sykefravær, samt god innsats på jobben. Redcord sees på som en «unik gode» hos oss og bidrar til at vi får svært høy score på medarbeiderundersøkelsen Great Place to Work.  Dette er de viktigste grunnene jeg kan se til at vi har fortsatt med dette samarbeidet i 12 år (startet i 2006)”.
– Karen Michelet, HR Manager at Tomra System ASA

Redcord-Bedrift

 

Et eget trenings- og behandlingstilbud tilrettelagt bedrifter som ønsker å forebygge og redusere sykefravær som skyldes muskel- og skjelettplager.

  • Hjelpe sykemeldte arbeidstakere tilbake i jobb
  • Forhindre at de med plager forsvinner ut i sykemelding
  • Forebygge overbelastning og skader hos friske arbeidstakere
  • Skape trivsel og følelsen av å bli sett
  • Fremme prestasjon og produktivitet hos arbeidstakeren

⇒ Last ned en utskriftsbar PDF med informasjon om Redcord Bedrift her: Redcord Bedrift

Nær halvparten av alt sykefravær i norske bedrifter skyldes tilbakevendende muskel- og skjelettplager. Redcord Clinic tilbyr tjenesten Redcord Bedrift hvor våre fysioterapeuter er til stede på bedriftens arbeidsplass et avtalt antall timer i uken/måneden. Tjenesten består av individuelle undersøkelser, oppfølging, treningsveiledning og egentrening på arbeidsplassen. Målet er å effektivt rehabilitere og forebygge skader, forhindre tilbakefall og få ned sykefraværet.

Slik foregår oppfølgingen:

1) Individuelle undersøkelser og behandlinger av de ansatte. Kartlegging av svakheter i muskulatur og muskelsamspill. Utarbeidelse av treningsprogram med Redcord øvelser for å aktivere muskulatur, lindre smerte og forbedre funksjon.

2) Egentrening og treningsveiledning etter individuelle behov. Bedriften bør ha Redcord treningsutstyr tilgjengelig på arbeidsplassen. 15 minutters trening tre ganger i uken kan gi den ansatte en bedre arbeidsdag med mindre plager og smerter, samt forhindre sykefravær.

3) Vi tilbyr også ergonomi, arbeidplassvurdering og risikoanalyser. Våre bedriftsløsninger er fleksible og kan tilpasses behovet hos den enkelte bedrift.

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe til på din arbeidsplass! Redcord Clinic Tlf: 67 53 40 60 / e-post: clinic@redcord.com