Alle med muskelskjelettplager kan bli behandlet med ®Neurac slyngebehandling uavhengig av form og alder. Vi har svært gode erfaringer med å behandle tilbakevendende og langvarige plager i nakke, skulder og rygg. Bekken-, hofte-, kne-, legg- og fotplager er også områder hvor slyngebehandling kan hjelpe. Det kan være andre steder enn der hvor du erfarer smerte som kan være årsak til smertene dine, vi er derfor opptatt en helhetlig tilnærming som ivaretar hele din funksjon.

BOOK TIME HER

Hva er ®Neurac slyngebehandling?

®Neurac slyngebehandling er en smertefri behandlingsmåte hvor du lærer å bruke kroppen mer hensiktsmessig. Slyngene henger i taket over en benk og stilles inn på en slik måte at man kan trene deler av kroppen og avlaste andre deler. Det er derfor en aktiv behandlingsmetode hvor du selv jobber på et nivå hvor du får kontakt med musklene. Hensikten er å lære hjernen på nytt hvordan samspillet mellom musklene og nervene i kroppen skal være. Målet er å oppnå bedre funksjon og mindre smerte slik at du kan gjøre de aktiviteter du ønsker.

®Neurac slyngebehandling består av 4 grunnelementer:

  • Kroppsvektbærende øvelser
  • Ustabilt
  • Vibrasjon
  • Smertefri tilnærming

I behandlingen gjøres øvelser som stimulerer inaktive muskler til å koble seg på igjen og overaktive muskler til jobbe i samspill med de andre. Man må få hjernen til å omprogrammere muskelaktiveringen. Redcord Stimula er et vibrasjonsapparat for å få mer utfordring for hjernens signaler og redusere smerte. Resultatet blir bedret muskelsamspill, muskulær kontroll og balanse, samt økt styrke og utholdenhet. En del av behandlingen går også ut på hvor du må legge fokuset i egentrening for å få langvarige effekt og/eller kan slik at du vet hva du skal gjøre dersom du får tilbakefall.

Behandlingen og veiledningen utføres av sertifiserte ®Neurac behandlere som har tatt alle kurs og bestått eksamen i behandlingsmetoden Neurac.

Hvem passer ®Neurac slyngebehandling for?

Alle med muskelskjelettplager  kan bli behandlet med slyngebehandling uavhengig av form og alder. Vi har svært gode erfaringer med å behandle tilbakevendende og langvarige plager i nakke, skulder og rygg. Bekken-, hofte-, kne-, legg- og fotplager er også områder hvor slyngebehandling kan hjelpe. Neurac metoden brukes både for å redusere og forebygge plager, men også som prestasjonsfremmende trening (link til).

Hvorfor slyngebehandling?

Redcord er en behandlings- og treningsform som bygger på vitenskapelige studier og har dokumentert effekt på muskel- og skjelettplager. Behandlingen skal være tilnærmet smertefri, smerte som du kommer med skal ikke bli verre. Redcord har individuell tilpasning og kan vise til umiddelbar effekt for pasienter i alle aldre, samt meget gode resultater i trening for mosjonister så vel som toppidrettsutøvere. Du lærer om kroppen din og hvilke muskler som har behov for å aktiveres, slik at du lettere kan jobbe med øvelser på egenhånd etter behandlingen.

Hva innebærer en konsultasjon med ®Neurac slyngebehandling

  • Individuell undersøkelse med kartlegging av funksjon og muskelsamspill. Tester gjennomføres ved hjelp av Redcord slynger.
  • Behandling med øvelser i slynger for å aktivere og styrke svekket muskulatur basert på funn i undersøkelsen. Allerede ved første konsultasjon forventes det smertelindring og forbedring av funksjon. Behandlingen er smertefri.
  • Utarbeidelse av et individuelt øvelsesprogram for å opprettholde og forbedre den oppnådde behandlingseffekten.
  • Oppfølgende behandlinger og treningsveiledning for å oppnå langvarig bedring. Egentrening bør fortsette også etter at man har blitt kvitt plagene for å forhindre tilbakefall.