En spesiell takk til distributørene som har bidratt til seminarprogrammet:

Andreas Mausolf, Redcord GmbH, Tyskland
Pablo Vera Saura, Akro Studio, Spania
Alice Hamáčková, Ahama, Tsjekkia
Eom Min Young, Fine.M., Sør Korea
Michael Leonardi, NeuroMax, USA

Vi ser frem til videre samarbeid for å nå felles mål!