Vi har fått gode tilbakemeldinger fra våre deltakere og forelesere om årets Redcord konferanse. Dette har blitt en arena der våre samarbeidspartnere, kunder og interesserte kan møtes for å utveksle erfaringer, hente inspirasjon og knytte kontakter.

Vi takker for i år og ser frem til neste gang i 2016.

Redcord konferansen var internasjonal og alle foredrag ble holdt på engelsk. Er du interessert i programmet så kan du laste det ned her.