Konferansen fokuserer på at fremtidens helseutfordringer må løses på nye måter. Da må velferdsteknologi være mer enn teknologisk hjelpemidler form bidrar til at den enkelte – på institusjon eller i hjemmet – kan klare seg best mulig med sine plager og funksjonshemminger.

– Vi er på vei inn i et samfunn hvor det blir flere eldre og mennesker med behov for omsorg, og færre yrkesaktive. Fremtidens helseutfordringer må løses på nye måter, skriver arrangørene av konferansen i et skriv til deltakerne.

Med Redcords utstyr og rehabiliteringsmodell er målet å redusere plager og bedre funksjonsevne for også å den måten gjøre den eldre mest mulig selvhjulpen og samtidig bedre livskvaliteten. Det er i dag en rekke studier som bekrefter at eldre er trenbare. Med Redcords slyngesystem kan øvelser tilpasses den enkelte og gjennomføres både på institusjon og i hjemmet, nesten uansett alder og fysiske forutsetninger.

Utstyret kan anskaffes på Redcords nettsider eller ved hjelp av den fysioterapeuten som behandler og tilpasser øvelsesprogrammet til den enkelte bruker.

Over 30 foredragsholdere fra flere land er i årets program. Det er ventet at fagpersoner fra kommuner, helseforetak, undervisning og forskning og bedrifter vil besøke konferansen.

Last ned presentasjonen til Petter Planke her.