Personen vi leser om i Ukebladet slett med smerter og løsningen for henne var Neurac slyngebehandling. Det var fastlegen som anbefalte slyngbehandling hos en fysioterapeut med spesialkompetanse på metoden Neurac.

Therese forteller» med god veiledning begynte jeg med øvelser for å trene opp kjerne-muskulatur og annet «sovende muskulatur». Etter hvert som jeg har trent med sterkere, har plagene avtatt og jeg har ikke dagligdagse smerter lenger. Jeg har egen slynge hjemme og tar en halvtimes morgenøkt tre-fire gang i uken.
Resten av historien finner du i Norsk ukeblad.

(Norsk Ukeblad, nr. 49, 30. november 2015 side 19 -21)