Slyngebehandling, Neurac metoden er en behandlingsform som består av behandlingsøvelser i Redcord slynger. Målet ved Neurac-behandlingen er å gjenopprette smertefrie bevegelsesmønstre og forbedre funksjonen. Neurac- behandling utfordrer muskelsamspillet og fokuserer på årsaken bak problemene – ikke bare symptomene.

  • Individuell undersøkelse med kartlegging av funksjon og muskelsamspill. Tester gjennomføres ved hjelp av Redcord slynger.
  • Behandling med øvelser i slynger for å aktivere og styrke svekket muskulatur basert på funn i undersøkelsen. Allerede ved første konsultasjon forventes det smertelindring og forbedring av funksjon. Behandlingen er smertefri.
  • Utarbeidelse av et individuelt øvelsesprogram for å opprettholde og forbedre den oppnådde behandlingseffekten.
  • Oppfølgende behandlinger og treningsveiledning for å oppnå langvarig bedring. Egentrening bør fortsette også etter at man har blitt kvitt plagene for å forhindre tilbakefall.

For timebestilling på Redcord Clinic i Oslo ring 67 53 40 60.
For timebestilling hos våre sertifiserte Neurac behandlere i Norge, se her