Ta ansvar for egen helse – begynn med slyngetrening i dag!

Redcord treining for alle 

  • Det er enkelt å tilpasse øvelsen til ditt nivå
  • Det er enkelt å justere tauene opp og ned
  • Du kan trene hjemme i din egen stue
  • Forebyggende, rehabiliterende og funksjonsforbedrende trening

Muskel – og skjelettplager som f.eks. stive skuldre, hofteplager og ryggsmerter er den største årsaken til sykefravær i arbeids-Norge og plager ca 80 % av oss i løpet av livet. Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI) har anslått at disse plagene koster bedrifter og samfunn ca 80 milliarder kroner i året.

Slyngetrening kan være med å forebygge slike plager. Treningsmetoden blir i dag brukt til alt fra rehabilitering på sykehus til skadeforebygging i toppidrettsmiljøer, og består av øvelser i slynger for å bedre muskelsamspill og trene opp svak muskulatur. Med noen enkle øvelser som kan gjøres hjemme i din egen stue kan du forhindre smerter, bedre funksjonen og øke livskvaliteten.

Fra passiv behandling til trening og forebyggende tiltak
Med den kommende eldrebølgen vil Norge få et enormt samfunnsproblem hvis ikke fokus endres, fra passiv behandling til større investering i forebyggende tiltak.
Slyngetrening er et av tiltakene som kan hjelpe folk til å leve et godt og aktivt liv i eget hjem, for å unngå å ende opp som pleietrengende pasienter på alders- og sykehjem. Den viktigste personen for en bedre helse er deg

Slyngetrening gir mindre plager og bedre funksjon!

Det er viktig å trene i ditt egen nivå, se her for progresjoner og tilpasninger.