Slyngetrening ga god effekt på AD/HD-barn, 28. november 2011

Intensiv stabilitetstrening med Redcord-slynger har gitt oppsiktsvekkende resultater blandt 25 skolebarn med AD/HD.
Undersøkelsen, utført av Fysioterapitjenesten for barn og unge i Drammen Kommune og overlege dr. med. Pål Zeiner, Vestre Viken HF, BUPA, peker mot at denne treningen kan ha noen positive effekter på motorisk funksjon og skriving for mange av barna, uten at vi med sikkerhet kan forutsi hvilke barn innenfor denne gruppa som vil vise signifikant bedring.

– Siden våre resultater peker mot mulig hjelp av slik behandling, kan det være nyttig at andre fysioterapeuter prøver ut treningsopplegget og danner seg egne erfaringer. Effekten av treningen bør evalueres enten ved spesifikke motoriske tester, progresjon i øvelser eller begge deler, skrives det i dokumentet.

Les hele dokumentet her.

Elisabeth Bye, Kirsti Cartner, Aase Brit Kjeldstad og Benedikte Nyborg har utarbeidet veiledningsdokumentet, som inneholder både beskrivelser og bilder i en teoretisk og en praktisk del.