Planke får ordenen for sin innsats innen norsk næringsliv, heter det i en pressemelding fra Det kongelige hoff.  Overrekkelsen vil skje ved et arrangement i Oslo 4. mars 2015.

Stor betydning for norsk industri
Sammen med broren Tore har Petter Planke hatt stor betydning for norsk industri.

Det var brødrene som i sin tid startet selskapet som skulle bli ledende på mottak av returflasker, Tomra. I 1991 etablerte Petter Planke sammen med sin kone og broren Tore selskapet Norsk Terapi – som senere byttet navn til Redcord AS. Dette skriver Tvedestrandsposten 19.02.15

Les artikkel fra Tvedestrandsposten her

Utgangspunktet for tildelingen
Drivkraften i Petter Plankes lange yrkesaktive liv, som nå strekker seg over 56, år har vært skaperglede med samfunnsnytteperspektiv. Som industriell nyskaper har han sammen med sin bror Tore Planke og kone Grete Planke etablert selskapene TOMRA og Redcord. Petter ledet TOMRA fra ide til børsnotert selskap. Med Redcord gikk han ”fra miljøvern til helsevern”. Petter Planke har også deltatt som aksjonær og styremedlem i mange andre industrielle selskaper.

Returflasker var i begynnelsen av 1970-årene blitt et uhåndterlig problem for supermarkeder og større matvareforretninger. De kunne ikke i lengden leve med det tidkrevende og kostbare retursystemet som eksisterte. Bryggerier og handelen ønsket seg et system med engangsflasker, men gjenbrukssystemer var langt mer miljøvennlig.

Denne muligheten grep Tore og Petter Planke. Med etableringen av panteautomatselskapet Tomra ASA, ble de pionerer innenfor massehåndtering av returflasker. Forretningsideen var: Verden kan ikke bare bli bruk og kast, men da må noen gjøre det rasjonelt å håndtere den store strømmen av returflasker. Tomra ASA er et verdensomfattende selskap med hovedsete i Asker og omsatte i 2012 for 4,0 milliarder med svært god lønnsomhet. Ingen norsk bedrift innen internasjonal varehandel har erobret en så stor markedsandel (70-80 %).

Brødrene Planke fikk 1980 Norges Eksportråds eksportproduktpris og 1992 Norsk Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds ærespris for fremragende resultater i forbindelse med etablering basert på nye teknologiske oppfinnelser. I begrunnelsen heter det at prisvinnerne har skapt ny industriell produksjon styrt av genuin markedsorientering og basert på teknologiske nyvinninger. De ble også nominert til Nordisk råds miljøpris i 2013.

Petter Planke gikk ut av TOMRA i 1986 og begynte sammen med sin kone konsulentfirmaet Grepet ANS. I 1990 etablerte de ”Kilsund Senteret for næring og nyskaping” i Arendal kommune. Året etter ble Nordisk Terapi etablert i disse lokalene. Selskapet skiftet senere navn til Redcord AS. Selskapet samarbeider med fysioterapeuter og vitenskapelige miljøer. Produktene baner vei for et nytt og mer helhetlig konsept for fysikalsk behandling og trening. Petters utgangspunkt var blant annet egne ryggproblemer med stadige tilbakefall etter behandlingene. Redcord AS har i gjennom 22 år opparbeidet en bred kompetanse innen behandling og trening ved bruk av slynger. Selskapet er representert i 35 land og omsetter for 44 MNOK i 2012.

“Muskel og skjelettskader koster mest og plager flest”. Dette er Petter Sverre Plankes mantra og bakgrunnen for at han har fulgt selskapet gjennom 22 år. Selskapets filosofi har vært å bygge langsiktig virksomhet basert på medisinsk forskning og gode produkter.

Petter Planke har han hatt et stort næringspolitisk engasjement. Motivet har vært å delta i samfunnsdebatten og formidle erfaringer fra gründerprosessen til byråkratiet og politikerne som fastsetter rammebetingelsene. Det er lettere å være positiv til samfunnets behov for fornyelse og gründervirksomhet enn til å forstå de utfordringer og den risiko som følger med etablering av en ny industriell bedrift med ambisjoner om å erobre et verdensmarket. Rammebetingelsen for industriell nyskaping har derfor vært sentrale for Petter Planke i ulike styrer, utvalg og avisinnlegg og i utallige møter med politikere og byråkratiet. Rasmus Falk som har ledet NHOs nyskapingsvirksomhet er en av forslagsstillerne.

Langrennsidretten er et annet område der Petter Planke har vart aktiv. Tyve år som trener og i 1987- 1989 ledet han Langrennkomiteen i Norges Skiforbund. Innsatsen der er bakgrunnen for at Vegard Ulvang og Per Nymoen også er forlagsstillere. Russiske og svenske herreløpere dominerte den gang resultatlistene. ”Norge på langrennstopp i 90-årene” ble Petters motto. Han gikk ut av Skiforbundet i 1989 for å fortsette med gründervirksomhet.