Mange sliter med skader og smerter som kommer av overarbeidet muskulatur og svakheter i muskelsamspillet, også kalt Weak Links. Vi ser det hos idrettsutøvere med ineffektiv kraftutvikling, mosjonister med belastningsskader og arbeidstakere med vonde rygger og stive skuldre og derfor er skadeforebygging er viktig.

En kartleggingstime kan avdekke svakheter og gi deg svar på følgende:

  • Hvor god motorisk kontroll har du?
  • Hvor godt er muskelsamspillet og kraftutviklingen slik du trener i dag?
  • Ligger du i risikosonen for overbelastninger og skader?

Med spesialutviklede testprosedyrer og øvelser i Redcord slynger kan man:

  • Avdekke sideforskjeller og svakheter i muskelsamspill
  • Spesialtilpasset treningsprogram for å redusere “weak links”
  • Sikre optimal kraftutvikling og riktig aktivering av stabiliseringsmuskulatur
  • Avlaste overbelastet muskulatur
  • Forhindre smerter, kramper og overbelastningsskader
  • Bedre muskelstyrke og -kontroll

Skadeforebyggende trening er viktig. Tren målrettet, funksjonelt og effektivt med høy overføringsverdi til sport/idrett. 

Vi kan hjelpe deg med å bedre din fysiske styrke og funksjon, optimalisere kraftutviklingen og samtidig unngå skader slik at du kan nå dine mål!

Ta kontakt med Redcord Clinic i Oslo på tel 67 53 40 60 eller gå inn her for å bestille time i dag.
Finn en sertifisert Neurac behandler  eller en Redcord Active Spesialist nær der du bor.


Avdekke svakheter – tilpasset treningsopplegg

Første fase består av testing for å identifisere inaktive muskler samt svakheter i støttemuskulatur og muskelsamspill. Slike svakheter kan komme av tidligere skader og endret signalstrøm mellom hjerne og muskulatur pga smerte, overbelastning eller inaktivitet.

På bakgrunn av testene utvikles et individuelt tilpasset treningsopplegg med Redcord slynger. Målet ved treningen er å aktivere og styrke svekket muskulatur, avlaste overbelastede muskler og optimalisere muskelsamspillet. Øvelsene er smertefrie.

Veiledet egentrening sikrer langvarig effekt
Slyngebehandling og -trening ser på den store helheten og behandler årsaken til problemene/plagene, ikke bare symptomene. Ved å kvitte seg med svakheter i muskelsamspillet og styrke kjernemuskulaturen forebygger man skader og tilbakefall. Slyngene kan enkelt installeres hjemme eller tas med på reise slik at man kan fortsette med egentrening etter endt behandling.

Oppsiktsvekkende resultater
Slyngetrening kan hjelpe alle som ønsker å forbedre styrke, stabilitet og muskulær kontroll, samt de som vil prestere bedre i idrett. Redcord kan vise til oppsiktsvekkende resultater både for toppidrettsutøvere, pasienter med kroniske plager og akutte smerter, og en klar nedgang i sykefraværet i bedrifter som har implementert Redcord Bedrift på arbeidsplassen. En Weak Link test kan hjelpe deg til bedre funksjon, uansett om målet er seier i idrett eller mindre plager i en hektisk hverdag.