Manuellterapeut Yvonne Gjertsen ved Sørlandet Fysikalske Institutt forteller i Ryggstøttens artikkel at Neurac-behandling og slyngetrening er ideelt for at folk kan delta lenger i et aktivt liv. “Slyngetrening er hjelp til selvhjelp. Det kan spare samfunnet for enorme summer, og bidra til å holde folk borte fra rullestoler og omsorgsboliger” sier Yvonne til Ryggstøtten.

Med Neurac kan man behandle smerter og drive rehabiliterende trening etter lårhalsbrudd eller andre plager. Egentrening i slynger er så med å forebygge og forhindre at problemene kommer tilbake.

Susanne Bogetvedt (54) er en av Yvonnes pasienter. Hun har Spinal Skoliose og trener aktivt for å holde smertene i sjakk. Susanne takker slyngetreningen for at hun kan holde seg i aktivitet på tross av lidelsene. “Jeg er sikker på at jeg hadde sittet i rullestol i dag hvis jeg ikke hadde fått den opptreningen som jeg fikk. Jeg trodde aldri at jeg som hadde så store smerter kunne fjerne smerter ved å trene” uttaler hun i Ryggstøtten

Susanne og Yvonne har stor tro på at Neurac kan vær en del av løsningen på problemene forårsaket av eldrebølgen: “Folk kan være lenger i arbeid og bo hjemme i stedet for å bli plassert stillesittende på et eldresenter. Ingen har godt av det”, sier Bogetvedt.

Les hele artikkelen i Ryggstøtten_3-12

18. september hadde også NRK et innslag om hvor viktig det er med trening i hjemmet for eldre som er i rehabilitering