«Undersøkelse av pasienter fire til sju år etter første vellykkede Neruac-behandling, det vil si behandling og trening med slynger – viser at en positiv behandlingseffekt vedvarer. Smertene er forsvunnet helt eller blitt vesentlig lavere og sykefraværet hos pasientene er vesentlig redusert. Av 24 pasienter opplever de bare 4 tilbakefall»

I samme nr. av Ryggstøtten kan du også lese om hvor viktig det er at man undersøker og ser hele personen. Professor Even Lærum avslutter artikkelen med; «Da må vi som jeg har sagt, være ydmyke, se på hele pasienten, gå gjennom muskel, skiver, ryggrad og det nevromuskulære systemet. Og aller viktigst, vi må ta pasientene på alvor og lytte til dem»

Les begge artiklene i ryggstøtten nr. 4, eller last ned en PDF fil her: Ryggstøtten nr. 4_Vellykket Behandling

For mer informasjon om pasienterfaringer og langtidseffekten, trykk her.