Slik kan du bli sterkere, få bedre funksjon og unngå skader, uansett om målet er seier i idrett eller å prestere bedre i en hektisk hverdag!

Se Redcord Clinic for timebestilling. Du kan lese mer om Neurac funksjonstesting her

Video av Øystein “Pølsa” Pettersen som får Neurac funksjonstest på Redcord Clinic i Oslo.